Φορείς

Φορείς που συμμετέχουν

Για την υλοποίηση του έργου OliveHeart έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο συνεργασίας, μεταξύ 2 δυναμικών εταιριών, μιας ελληνικής Φαρμακευτικής εταιρείας (Unipharma) και μιας start-up επιχείρησης (Pharmagnose), με τρία Τμήματα του ΕΚΠΑ (Εργαστήριο Φαρμακολογίας (ΕΦ) & Τομέας Φαρμακογνωσίας (ΤΦ)-Τμήμα Φαρμακευτικής και B Παν/μιακή Καρδιολογική Κλινική (ΚΚ)) καθώς και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Η ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στο χώρο της Καρδιολογίας, των Φυσικών προϊόντων και της Φαρμακολογίας διασφαλίζοντας την εκπλήρωση όλων των στόχων του έργου.

Συντονιστής έργου

unipharma

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε

Η UNI-PHARMA σήμερα είναι μια μεγάλη και δυναμική βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων που ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και διανέμει φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα καινοτόμου τεχνολογίας για μέθοδο χορήγησης ύψιστης ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις (τεμάχια) της Ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς, μεταξύ των αμιγώς Ελληνικών εταιρειών και δεν σταματά. Συνεχίζει να μεγαλώνει καθημερινά το portfolio της και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Κύριος στόχος της UNI-PHARMA είναι η επίτευξη της εισαγωγής σε νέες αγορές παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αποκλειστικά μέσω των δικών της κεφαλαίων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία PHARMAGNOSE Α.Ε. συστάθηκε το 2013 ως τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δημιουργία της βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο ερευνητικό εργαστήριο του καθ. Αλέξιου-Λέναδρου Σκαλτσούνη, στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής. Η σύσταση, ο σχεδιασμός και οι υποδομές της εταιρίας χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)». Η PHARMAGNOSE, με αυξημένο καινοτόμο χαρακτήρα και εξωστρέφεια, παρέχει υπηρεσίες υψηλής έρευνας στον τομέα των βιοδραστικών φυσικών προϊόντων (ανάπτυξη και ανάλυση φυτικών εκχυλισμάτων, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από γεωργικά απόβλητα, αξιοποίηση ελληνικής βιοποικιλότητας, μελέτες μεταβολομικής, απομόνωση και χημικός χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων υψηλής καθαρότητας από φυτά, in silico μελέτες δομής/δράσης, αναγνώριση βιοδεικτών). Η PHARMAGNOSE βασίζεται στη χρήση «πράσινων» τεχνικών (PLE, ACE, CPC, CPE, SFE-CO2), για την εκχύλιση φυτών της Ελληνικής βιοποικιλότητας με στόχο την παραγωγή μοναδικών εκχυλισμάτων, πλήρως χαρακτηρισμένων ως προς το χημικό περιεχόμενο (τεχνικές HPTLC, SFC-CO2, HPLC-DAD, HPLC-RI, LC MS, NMR). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών χημικών ουσιών σε μεγάλη ποσότητα, φυσικών προϊόντων με μοναδικές χημικές δομές και ιδιαίτερες βιολογικές δράσεις όπως αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική.

ekpa

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε επίσημα το 1837. Είναι το κορυφαίο και πιο γνωστό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα, προσφέροντας πολύτιμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

  • ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (ΤΦΧΦΠ) ανήκει στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ΤΦΧΦΠ εκτείνεται σε μία έκταση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων γραφείων και εργαστηρίων. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΦΧΦΠ σχετίζονται με την ανακάλυψη νέων δραστικών φυσικών προϊόντων με διάφορες εφαρμογές, όπως φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και αγροχημικά που βασίζονται στην Ελληνική, Μεσογειακή και παγκόσμια βιοποικιλότητα. Ειδικότερα ασχολείται με α) εκχύλιση και απομόνωση φυσικών προϊόντων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα, εστιάζοντας στην εφαρμογή προηγμένων τεχνικών και στη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων εκχύλισης/απομόνωσης, β)ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό εκχυλισμάτων, κλασμάτων και καθαρών ουσιών και στην ταυτοποίηση της δομής των απομονωμένων ενώσεων και γ)αξιολόγηση βιολογικής δράσης.
  • ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο «Φαρμακολογίας» έχει ως αντικείμενο εργασιών τα ακόλουθα: ερευνητικές φαρμακολογικές μελέτες ουσιών ή παραγόντων που έχουν ή μπορεί να έχουν θεραπευτικές ή διαγνωστικές ιδιότητες. Μελέτες βιολογικών και βιοχημικών συστημάτων (ζώων, ιστών ενζύμων, υποδοχέων, κ.λπ.) για την κατανόηση του μηχανισμού δράσης των εξεταζόμενων ουσιών ή παραγόντων, και την εύρεση νέων φαρμακολογικών στόχων.
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η Β’ Καρδιολογική Κλινική έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε όλους τους βασικούς τομείς κλινικής και προκλινικής έρευνας στο χώρο της Καρδιαγγειακής Ιατρικής. Εχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην έρευνα του αρτηριακού τοιχώματος και την αναζήτηση προκλινικών δεικτών αθηροσκλήρωσης. Έχει ασχοληθεί με τη διερεύνηση της επίδρασης της αρτηριακής σκληρίας, της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης και της ιντερλευκινης στην αγγειακή και καρδιακή λειτουργία. Για την κυτταρική Καρδιολογία, οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μελέτη της προστασίας του ισχαιμικού μυοκαρδίου τόσο σε πειραματικό όσο και σε κλινικό επίπεδο μετά από φαρμακολογικές ή διατροφικές παρεμβάσεις.

 

iibeaa

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εργαστήριο Καρδιάς Αγγείων (τμήμα του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας) έχει ως ερευνητικό αντικείμενο μελέτης την καρδιαγγειακή φυσιολογία και παθοφυσιολογία ασθενών και πειραματικών ζωικών προτύπων (μύες, επίμυες, κόνικλοι, χοίροι). Η καρδιακή ανεπάρκεια, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, η αθηρωματική νόσος, η αγγειακή λειτουργία και η λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος αποτελούν τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.


Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-02334
Ανάπτυξη "έξυπνου" συμπληρώματος διατροφής βασισμένου στην ελιά για ασθενείς με στεφανιαία νόσο και μεταβολικό σύνδρομο.